Cách chuyển dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản khác bằng Google Colab

GDrive.VIP xin hướng dẫn cách chuyển dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản khác bằng Google Colab nhanh nhất mà không cần tải về máy tính

Tải tool tại đây

Video hướng dẫn chuyển dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản khác

Nguồn: Thuận Nguyên Huỳnh/GDrive.VIP

4 thoughts on “Cách chuyển dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản khác bằng Google Colab

 1. Phạm Duy Tiến says:

  —————————————————————————
  IndexError Traceback (most recent call last)
  /root/.ipython/ocr.py in keep_alive(self)
  418 try:
  –> 419 newAddr = re.findall(“http://(.*?.localhost.run)”,self.connection.stdout.readline().decode(“utf-8”))[0]
  420 localhostOpenDB[str(self.port)] = newAddr

  IndexError: list index out of range

  During handling of the above exception, another exception occurred:

  Exception Traceback (most recent call last)
  2 frames
  /root/.ipython/ocr.py in keep_alive(self)
  422 return newAddr
  423 except:
  –> 424 raise Exception(self.connection.stdout.readline().decode(“utf-8”))
  425
  426 def kill(self):

  Exception:

  –> lỗi rồi admin

 2. Phương says:

  Lỗi admin ơi
  tới lúc download file cấu hình báo lỗi
  NameError Traceback (most recent call last)
  in ()
  18
  19 if __name__ == “__main__”:
  —> 20 downloadFile()

  in downloadFile()
  9 filePath = “/root/.ipython/rlab_utils.py”
  10 elif MODE == “RCONFIG”:
  —> 11 filePath = f”{PATH_RClone_Config}/rclone.conf”
  12 else:
  13 pass

  NameError: name ‘PATH_RClone_Config’ is not defined
  Giúp với admin

 3. Pingback: Tool Copy Folder Google Drive bằng Google Colab dễ sử dụng (Full chức năng - tiếng Việt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ qua Facebook
Liên hệ qua Zalo