Vậy là đã xong rồi, ít bữa nữa mình sẽ viết bài cách tự động hóa các công việc thao tác của bạn bằng Triggers trong Google sheet.