Service Accounts (SA) là gì? Cách tạo Service Accounts Google Drive

[toc] Service Accounts là gì? Google cung cấp cho chúng ta 4 loại account để quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên của Google Cloud Platform: Google Account (abc@gmail.com) Google Workspace Account (G Suite cũ) (abc@companyname.com) Group Account (abc@googlegroups.com) Service Account (abc@cloud-service.gserviceaccount.com) Service Accounts là Tài Khoản Dịch Vụ Service Accounts không có mật…

Liên hệ qua Facebook
Liên hệ qua Zalo