Cách chặn in, copy, tải file, video trên Google Drive [GIAO DIỆN MỚI]

Để kiểm soát những tác vụ người khác có thể thực hiện với tệp hoặc thư mục bạn đã tạo, hãy sử dụng các cài đặt nghiêm ngặt hơn cho tài liệu cụ thể. Đôi khi bạn muốn chia sẻ nội dung thông tin thông qua file PDF nhưng chỉ muốn cho người dùng Xem,…

Liên hệ qua Facebook
Liên hệ qua Zalo